Čo by ste mali vedieť

Fakty o cukrovke

Diabetes mellitus (DM) je závažné chronické ochorenie. Nejde pritom o jedno ochorenie, ale o súbor dnes už viac ako 150 známych príčin diabetu, ktoré sa delia do štyroch základných typov. Všetky typy DM potenciálne ohrozujú život a znižujú jeho kvalitu. Ochorenie v súčasnosti postihuje na celom svete 366 miliónov ľudí (údaj z roku 2011) a očakáva sa, že v roku 2030 postihne viac ako 550 miliónov. Dostupné informácie spred 20 rokov predpokladali výskyt DM u 30 miliónov ľudí. V súčasnosti sú každých 10 sekúnd diagnostikované tri nové prípady tohto ochorenia (takmer 10 miliónov ročne). Prevalencia medzi dospelou populáciou bola v roku 2003 5,1 %, v roku 2005 6,3 % a v roku 2011 8,3%. Diabetes mellitus je globálna a najrýchlejšie sa rozvíjajúca epidémia 21. storočia a je 4. hlavnou príčinou všetkých úmrtí vo väčšine rozvinutých krajín.

Kým v roku 1980 bolo na Slovensku evidovaných 122 197 pacientov s cukrovkou, v roku 2005 ich už bolo 285 541 a v roku 2010 až 340 625. Najvyšší výskyt je vo vekovom rozmedzí 50 - 69 rokov (viac ako 50 % prípadov).