Čo by ste mali vedieť

Hladina cukru

Koncentrácia glukózy v krvi sa odborne nazýva glykémia. Vyjadruje sa v chemických jednotkách milimol na liter (mmol/l). U ľudí bez cukrovky sa glykémia nalačno pohybuje v rozmedzí 3,3 mmol/l až 5,5 mmol/l. Krátko po jedle môže byť hodnota glykémie vyššia, ale do dvoch hodín klesne pod 7,8 mmol/l. Ak prevýši glykémia hodnotu 10 mmol/l, dostáva sa glukóza aj do moču (odborný názov – glykozúria) a môže sa zistiť biochemických vyšetrením alebo pomocou indikačného prúžku. Pri pretrvávaní vyšších hodnôt glykémie (obvykle nad 14-16 mmol/l) sa v moči často objavuje aj acetón, čo nasvedčuje o vážnom nedostatku inzulínu ale aj o labilite regulačných mechanizmov. Ide o stav, ktorému je potrebné venovať vážnu pozornosť, nakoľko sa môže rozvinúť do tzv. „ketoacidózy", ktorá ohrozuje pacienta na živote. Naopak, ak glykémia klesne pod hodnotu 2,8 mmol/l, hovoríme o hypoglykémii, ktorá môže byť rovnako život ohrozujúcim stavom. U pacientov s diabetom vzniká v súvislosti s nadmernou liečbou.