Diagnostika a liečba

Diagnostika cukrovky

Diagnostiku cukrovky vykonáva špecialista - diabetológ. K súčasným rutinným vyšetreniam, používaným pri stanovení diagnózy, patrí vyšetrenie glukózy v krvnej plazme nalačno. Lekár však môže použiť aj hodnotu glykovaného hemoglobínu alebo OGTT ( orálny glukózový tolerančný test ) t.j. stanovenie dvoch hodnôt krvného cukru po vypití sladkej vody. Krvný cukor sa vyšetruje nalačno po 8 hodinovom hladovaní (voda sa smie piť) a 120 minút po vypití sladkého glukózového roztoku.

Najmä kvôli zdravotným rizikám, ktoré so sebou diabetes 2. typu prináša, je včasné odhalenie a správna diagnostika ochorenia nevyhnutná. U dospelých ľudí, ktorí nemajú na cukrovku predispozíciu, treba kontrolovať hladinu cukru aspoň každých päť rokov. Vo veku nad 45 rokov treba robiť vyšetrenie častejšie – každé tri roky. Pokiaľ však ide o pacienta nad 40 rokov, ktorý má zároveň jeden alebo viacero rizikových faktorov cukrovky, je nevyhnutné kontrolovať ho aspoň raz za dva roky.

Potvrdená (t.j. opakovane zistená) hodnota glukózy nalačno 7 mmol/l alebo vyššia znamená diagnózu diabetes mellitus. Pri vyšetrení, ktoré nie je vykonané nalačno, je pre potvrdenie diagnózy stanovená hodnota glukózy v plazme 11 mmol/l alebo vyššia. Ak lekár rozhodne, že je potrebné previesť orálny glukózový tolerančný test (OGTT; pri ktorom sa podá 75 gramov bezvodnej glukózy rozpustenej vo vode a za dve hodiny nasleduje stanovenie koncentrácie glukózy), diabetes potvrdzuje hodnota glukózy 11 mmol/l alebo vyššia.

U tehotných žien sú pri zistení prítomnosti tehotenského diabetu odlišné kritériá.

Zvýšené riziko cukrovky - prediabetes

Prediabetom nazývame stav u pacientov, u ktorých sú hladiny krvného cukru príliš vysoké na to, aby sa považovali za normálne, ale nespĺňajú kritériá pre zjavnú cukrovku. Používajú sa aj termíny ako hraničná glykémia nalačno (hodnoty krvného cukru 5,6 – 6,9 mmol/l) alebo ako narušenie glukózovej tolerancie (hodnoty krvného cukru po vypití roztoku sladkej vody v 2. hodine v teste OGTT medzi 7,8 – 11,0 mmol/l). Pacienti s prediabetom majú relatívne vysoké riziko rozvoja cukrovky v budúcnosti, ale aj vysoké riziko pre kardiovaskulárne ochorenie (srdcový infarkt, mozgová mŕtvica). Prediabetes sa spája s obezitou, vysokými hladinami cholesterolu a krvného tuku (triglyceridy) alebo nízkou hladinou ochranného „dobrého" HDL cholesterolu a s vysokými hodnotami krvného tlaku.