Diagnostika a liečba

Prognózu pacientov s cukrovkou je možné výrazne zlepšiť včasnou diagnózou a dobrou glykemickou kontrolou od samého začiatku liečby, keď v mnohých prípadoch sa dá dosiahnuť aj remisia (vymiznutie prejavov) ochorenia. Ak je pacient dobre kontrolovaný v priebehu prvých 10 – 15 rokov od skorej diagnózy ochorenia, tento benefit pretrváva aj v priebehu následných rokov a naopak, ak bol pacient diagnostikovaný neskoro alebo počas prvých rokov nedostatočne kontrolovaný, jeho prognózu zásadným spôsobom už nemusí zlepšiť ani neskoršie nasadenie intenzívnej liečby vrátane využitia najmodernejších postupov. Intenzívnou kontrolou diabetu možno totiž komplikáciám predísť, nie však zvrátiť ich pokročilejšie štádiá.