Otázka

výpočet

Otázka zo dňa: 11. 3. 2013, Meno: Katka
Ako mám vypočítať SJ z etikety na výrobku?
1 SJ zodpovedá 10g sacharidov. Preto budeme čítať na etikete údaj o obsahu sacharidov, ktoré sú uvedené v 100g výrobku. Obsah sacharidov podelíme číslom 10 a vypočítame, koľko SJ predstavuje 100g výrobku. Nasleduje informácia o hmotnosti výrobku a dozvieme sa, akú časť z výrobku môžeme zjesť napríklad na 1 SJ. Príklad: 100g výrobku zodpovedá 60g sacharidov. To je 6 SJ v 100g (60:10 = 6) Výrobok má hmotnosť napr. 50g, potom celý výrobok bude zodpovedať 6 SJ x 50g : 100 = 3 SJ

Späť