Neliečená cukrovka

Diabetická noha

Komplikácia označovaná ako syndróm diabetickej nohy (alebo zjednodušene „diabetická noha") je definovaná ako infekcia, vznik vredov a/alebo deštrukcia tkanív nohy v dôsledku neuropatie (postihnutia nervov) a/alebo ischémie (postihnutia tepien). Ide teda o postihnutie tkanív nohy s rizikom tvorby rôzne hlbokých infikovaných defektov a/alebo gangrény, ktoré ohrozujú nohu amputáciou.

Diabetické komplikácie nohy sú v rozvinutých krajinách najčastejšou príčinou amputácií na dolných končatinách z iných ako poúrazových príčin, pričom riziko amputácie nohy u diabetikov je 15 - 40 krát vyššie než v bežnej populácii. Pacient si musí uvedomiť, že diabetická noha je závažná, zákerná komplikácia a že záleží predovšetkým na ňom, do akej miery ovplyvní jej rozvoj.

Rozhodujúcimi faktormi rozvoja diabetickej nohy sú neuropatia, ischémia a infekcia. Diabetes mellitus pritom podporuje pôsobenie všetkých troch činiteľov. Vedie tak k postihnutiu nervstva (diabetickej neuropatii) ako aj k postihnutiu artérií (diabetická makroangiopatia) a negatívne ovplyvňuje aj obranyschopnosť organizmu proti infekcii.

V dôsledku postihnutia nervov sa postupne vytráca ochranná citlivosť, ktorá normálne signalizuje nebezpečenstvo preťaženia nohy, zranenia alebo zranenie samotné. Keďže ochranné vnemy (obvykle bolesť) chýbajú, pacient vôbec nemusí zaregistrovať zranenie, ba dokonca ani pokročilý rozvíjajúci sa defekt, ktorý sa v suchej, popraskanej koži veľmi ľahko vytvorí. O to dôležitejšia je úloha pravidelného samovyšetrovania a správneho denného ošetrovania nôh pacientom samotným. Pacient na to nesmie zabúdať a zanedbávať svoje nohy najmä preto, že zranenia nebolia.

Rizikovou skupinou sú najmä muži, fajčiari, s dlhším (> 10 rokov) trvaním ochorenia s neuspokojivou kontrolou. Riziko rozvoja diabetickej nohy sa zvyšuje, ak má pacient vysoký krvný tlak, poruchu metabolizmu tukov resp. ak má rozvinuté ďalšie mikrovaskulárne a makrovaskulárne komplikácie (najmä diabetickú nefropatiu a retinopatiu). Riziko sa ďalej výrazne zvyšuje, ak má pacient ortopedické vady či deformity nohy (kladivkovité prsty, plochá noha, kostné výrastky, vbočené palce a pod.)

Rizikové faktory zvyšujúce riziko rozvoja diabetickej nohy a jej komplikácií

  • Dlhšie trvajúci, nedostatočne liečený diabetes mellitus
  • Fajčenie, nadmerný príjem alkoholu, horší socioekonomický stav pacienta
  • Porucha funkcie obličiek, zhoršený zrak, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu krvných tukov, postihnutie nervov (neuropatia) vedúce ku strate ochrannej citlivosti
  • Poruchy prekrvenia (prejavujú sa chladnými končatinami, zmenami farby kože, kŕčmi a bolesťami v lýtkach a v nohe pri chôdzi)
  • Suchá, popraskaná koža, plesňové ochorenia v medziprstových priestoroch
  • Očné poruchy, deformity nôh (ploché nohy, vysoký nárt, kladivkovité prsty, drápovité prsty), kostné výrastky (výčnelky).
  • Poruchy biomechaniky postoja a chôdze (napr. krívanie, chybné našľapovanie).