Neliečená cukrovka

Poškodenie nervov

Známa a veľmi rozšírená komplikácia cukrovky je diabetická neuropatia (poškodenie nervov), ktorá sa vyvinie u 40 až 70 % všetkých diabetikov. Najvýznamnejším rizikovým faktorom vzniku neuropatie u diabetikov je vysoká hladina cukru v krvi a dĺžka trvania diabetu. Pri vysokej hladine glukózy sa táto zvyšuje aj v nervovej bunke, keďže bunka ju nevie adekvátne spracovať dochádza k spracovávaniu v náhradných cestách, ktoré však prostredníctvom viacerých mechanizmov vedú k jej poškodeniu. Okrem diabetu je však aj mnoho iným príčin poškodenia nervov ako je alkohol, rôzne toxíny, chemikálie a iné ochorenia než diabetes.

Diabetickou neuropatiou bývajú najbežnejšie postihnuté nervy dolných končatín. Prvé štádiá sú zistiteľné iba elektrofyziologickými vyšetreniami, viazanými na vyšetrenie u neurológa. Medzi prvé príznaky, ktoré pociťuje pacient patria tzv. parestézie ako mravenčenie, tŕpnutie, pichanie, brnenie v prstoch či pálenie na nohách, ktoré sa postupne menia na nepríjemné cudzie vnemy. Paralelne sa objavujú poruchy citlivosti na vonkajšie podnety v dôsledku čoho si pacient nemusí uvedomiť ani vážnejšie poranenie. Súčasne sa môžu objaviť spontánne bolesti, svalová slabosť, poruchy dynamiky pohybov. Charakteristická je tiež suchosť kože na nohách a tvorba kožných zhrubnutí tzv. hyperkeratóz, ktoré následne praskajú a predstavujú tak vstupnú bránu pre infekciu s tvorbou defektov a vredov.