Neliečená cukrovka

Problémy s obličkami

Ochorenie obličiek sa popisuje u 30 % diabetikov 1. typu a až u 40 % diabetikov 2. typu. Podobne ako aj u všetkých ostatných komplikácií ich podiel narastá. Prejavuje sa patologickým nálezom v moči a krvi (nálezom bielkoviny a po prechodnom zvýšení, postupne sa znižujúcou filtračnou schopnosťou s následným vzostupom odpadových dusíkatých látok v krvi), vysokým krvným tlakom a ďalšími komplikáciami. Postihnutie obličiek sa dlhé roky prejavuje iba laboratórne. Napokon však vedie k zlyhaniu obličiek s potrebou liečby pomocou dialýzy alebo transplantácie obličiek. Diabetes mellitus v súčasnej dobe patrí medzi hlavné príčiny zlyhania obličiek. Zatiaľ čo včasné štádiá je možné ovplyvniť, zvrátiť ich rozvoj alebo aspoň spomaliť ich progresiu, pri pokročilejších štádiách je proces nezvratný. Aj v tomto prípade je preto potrebná včasná diagnóza komplikácie a to jej pravidelným skríningom a včasná intenzívna liečba, ktorá spočíva v čo najlepšej glykemickej kontrole, kontrole krvného tlaku, redukcii príjmu bielkovín do 1g na kilogram telesnej hmotnosti, prevencii zápalov obličiek a porúch odtoku moču.