Neliečená cukrovka

Srdcovocievne komplikácie

Pojmom kardiovaskulárne komplikácie cukrovky (odborne tiež makrovaskulárne ochorenia) označujeme postihnutie väčších tepien (ciev vyživujúcich jednotlivé orgány) najčastejšie procesom aterosklerózy, ktorý vedie k zúženiu týchto tepien a relatívnemu nedokrveniu orgánov, alebo aj k uzáveru tepien, ktorý vedie k odumretiu časti orgánu, v horšom prípade až k smrti. Kým u jedincov bez cukrovky sú kardiovaskulárne ochorenia bezprostrednou príčinou smrti asi u polovice ľudí, medzi pacientmi s cukrovkou ich zomierajú na kardiovaskulárne ochorenia až dve tretiny.

Ateroskleróza – zúženie tepien - môže postihovať všetky tepny, ale najzávažnejšie je postihnutie srdca (ischemická choroba srdca), mozgových tepien, tepien dolných končatín a aorty.

Ischemická choroba srdca je najčastejšou príčinou úmrtia spomedzi makrovaskulárnych ochorení. Často sa prejavuje bolesťami za hrudnou kosťou (angina pektoris) pri námahe alebo aj v pokoji, ktoré najčastejšie vyžarujú do krku alebo ľavej hornej končatiny. Najzávažnejším prejavom ischemickej choroby srdca je akútny infarkt srdcového svalu (infarkt myokardu). Niekedy sa môže ischemická choroba srdca dokonca prejaviť aj náhlou smrťou spôsobenou poruchou srdcového rytmu pri nedokrvení srdcového svalu.

Ateroskleróza často postihuje aj tepny vyživujúce mozog. Buď sú to veľké tepny prebiehajúce v oblasti krku – karotídy, alebo menšie tepny na povrchu mozgu. Dôsledkom postihnutia týchto tepien môžu byť krátkodobé straty vedomia, prechodné ochrnutie končatín, poruchy reči alebo točenie hlavy pri postihnutí vertebrálnych tepien vyživujúcich mozoček. Ak dôjde k mozgovému infarktu, ktorý je tiež označovaný mozgová porážka, môžu byť vyššie uvedené príznaky t.j. ochrnutie končatín a poruchy reči aj dlhodobé až trvalé. V najhoršom prípade aj mozgová porážka môže mať za následok aj úmrtie, podobne ako srdcový infarkt.

Treťou oblasťou, v ktorej môže mať aterosklerotické zúženie tepien závažné dôsledky, sú dolné končatiny. V ľahších prípadoch sa prejavuje postihnutie týchto tepien bolesťami v lýtkach a chodidlách pri chôdzi, ktoré nútia pacienta zastať. V ťažších prípadoch môžu byť tieto bolesti prítomné aj v pokoji, zatiaľ čo v najťažších prípadoch dochádza až k odumretiu časti končatiny (gangréne), čo môže vyžadovať amputáciu odumretej časti.

Dôležitou súčasťou režimu a liečby diabetikov je ovplyvnenie rizikových faktorov aterosklerózy. V diéte je potrebné okrem cukrov znížiť aj celkový kalorický príjem. Pokiaľ diabetik fajčil, je vhodné, aby s fajčením prestal. Často je potrebné aj užívanie liekov na zníženie cholesterolu, krvného tlaku a dosiahnutie dobrej kontroly cukrovky. Diabetici, ktorí už majú príznaky aterosklerózy, by mali užívať lieky zabraňujúce zrážaniu krvi a tvorbe krvných zrazenín (trombov) v cievach.