Neliečená cukrovka

Vysoký krvný tlak

Hypertenzia – vysoký krvný tlak - postihuje približne tri štvrtiny diabetikov 2. typu a všetkých diabetikov 1. typu, ktorí majú postihnutie obličiek (diabetickú nefropatiu). Diagnóza hypertenzie môže často predchádzať diagnózu diabetu.

Hypertenzia je definovaná ako zvýšenie krvného tlaku systolického (horného) na 140 mmHg a viac alebo diastolického (dolného) tlaku krvi na 90 mmHg a viac. Hypertenzia je významným rizikovým faktorom pre rozvoj aterosklerózy mozgových a srdcových tepien, ale aj mikrovaskulárnych komplikácií diabetu – nefropatie, retinopatie a polyneuropatie.