Neliečená cukrovka

Cukrovka sa síce dlhé roky nemusí navonok prejavovať, no je to závažné ochorenie, ktoré prináša riziko život ohrozujúcich komplikácií, pokiaľ sa nelieči včas a správne. Medzi najčastejšie sprievodné ochorenia a komplikácie cukrovky patria:

  • Hypoglykémia / Hyperglykémia
  • Srdcovocievne komplikácie
  • Poškodenie nervov
  • Očné komplikácie
  • Diabetická noha
  • Problémy s obličkami
  • Vysoký krvný tlak
  • Sklon k infekciám