Poradňa lekára

Otázka

správna liečba?

Otázka zo dňa: 21. 11. 2012, Meno: meciarova
Dobrý deň. /58 rokov, 80kg, astmatička/ chcem sa spýtať na správnosť liečby pri diabetes 2.typu. Diabetológ mi nasadil lieky pri hodnote 6,5 nalačno pred 2 rokmi. Teraz užívam už štvrté lieky, pretože predchádzajúce mali vedľ.účinky-hnačka, pachuť v ústach, kašeľ. Teraz mi dr. nasadila Diaprol v kombinácii Trajenta 1-0-0. Po dvoch rokoch liečby sa mi hodnota cukru zvýšila na lačno na 9. Dodržujem správnu životosprávu, športujem. Min. týždeň som bola na pravidelnom vyšetrení /1x za polrok/ kde mi dr. stále prízvukuje správnu životosprávu. No ja sa racionálne stravujem celý život. Sladkosti mi nič nehovoria, ani sladené nápoje. Takže teraz sa pýtam, či je moja liečba správna
Dobrý deň Diabetes mellitus 2. typu je ochorenie, ktoré postupne progreduje aj po stanovbení diagnózy. Preto aj liečba je stupňovitá (postupne sa zintenzívńuje ). To znamená, že spočiatku obvykle postačuje racionálna výživa a režimové opatrenia, neskôr sú potrebné tabletky a napokon je potrebné aj podávanie inzulínu. Životospráva a racionálna výživa je samozrejme trvalou a dôležitou požiadavkou liečby. Oba lieky, ktoré užívate patria medzi moderné a bezpečné. V dôsledku progrseie ochorenia však majú však svoje limity (t.j. ako dlho dolážui udržať adekvátnu glykemickú kontrolu). Pokiaľ sa jedná o liek ktorý ste netolerovala zrejme išlo o účinnú látku metformín. Ak teda glykemická kontrola na vašej aktuálnej liečbe nepostačuje a zodpovedne dodržiavate režimové a dietne požiadavky, je potrebné sa rozhodnúť pre ďalší krok (intenzifikáciu). Do úvahy pripadá liečba agonistami GLP-1 alebo inzulín. O výbere konkrétneho lieku však musí rozhodnúť váš lekár, ktorý podrobne pozná váš zdravotný stav.

Späť