Poradňa lekára

Zodpovedané otázky

Na Vaše otázky odpovedá Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD,
Prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti

6. 3. 2013AlžbetaKavitácia u diabetika
5. 3. 2013Mirkaantikoncepcia vs. cukrovka
5. 3. 2013Petermnožstvo liekov, únava, slabosť
5. 3. 2013Milanúnava
5. 3. 2013Martadiabetická noha
28. 1. 2013Stanislav cukrovka II. typu
21. 11. 2012meciarovasprávna liečba?
21. 11. 2012veronikaPCO