Predchádzajme cukrovke

Ako cvičiť

Dostatočná fyzická aktivita je v súčasnosti najdôležitejším preventívnym opatrením pred vznikom cukrovky 2. typu. Odporúča sa pravidelná fyzická námaha strednej intenzity na úrovni rýchlejšej chôdze aspoň 30 minút 5 dni v týždni, najlepšie každý deň, s dosiahnutím frekvencie pulzu okolo 100-120/min, pri ktorej dochádza aj k spaľovaniu tukov s priaznivým vplyvom na celý rad biologických parametrov. Pravidelná fyzická aktivita má priaznivý efekt nielen na kontrolu glykémie, ale aj zlepšenie citlivosti na inzulín, pokles telesnej hmotnosti, krvného tlaku, zlepšenie spektra krvných tukov a ďalšie. Medzi vhodné fyzické aktivity patrí napríklad turistika, rýchlejšia prechádzka, jazda na bicykli, korčuliach, plávanie, tanec a pod. U pacientov s diabetom 2. typu sa pravidelná fyzická aktivita strednej intenzity považuje za základnú súčasť terapeutického plánu.