Predchádzajme cukrovke

Ako si kontrolovať cukor

Hladina cukru v krvi by sa mala raz ročne vyšetriť u každého človeka s:

  • vekom nad 45 rokov,
  • rodinnou záťažou, ak príbuzní prvého stupňa (rodičia, súrodenci) majú cukrovku 2. typu,
  • prediabetickými poruchami (porušená glukózová tolerancia alebo hraničná glykémia nalačno pri predchádzajúcich vyšetreniach),
  • nadmernou telesnou hmotnosťou (tzv. body mass index BMI  25 - 30 kg/m2), a obezitou (BMI  nad 30 kg/m2), hlavne pri centrálnej obezite (obvod pása nad 102 cm u mužov a 88 cm u žien),
  • artériovou hypertenziou (krvný tlak nad 140/90 mm Hg),
  • poruchami metabolizmu tukov, ak je hladina triacylglycerolov nad 1,7 mmol/l, hladina HDL cholesterolu pod 1 mmol/l u mužov a pod 1,3 mmol/l u žien, prípadne ak je hladina LDL cholesterolu nad 2,6 mmol/l,
  • srdcovocievnymi a mozgovocievnymi ochoreniami (ischemická choroba srdca, cievna mozgová príhoda, ischemický syndróm dolných končatín),
  • u žien s ochorením vaječníkov typu polycystických ovárií, po gestačnom type cukrovky počas tehotnosti alebo po pôrode dieťaťa s hmotnosťou nad 4 kg.