Predchádzajme cukrovke

Diabetes mellitus 2. typu je ochorenie, ktorému sa dá predísť alebo aspoň oddialiť jeho začiatok. Zlepšenie stavu a prognózy však môžu dosiahnuť aj pacienti s už prítomným ochorením, a to včasnou diagnostikou a dobrou glykemickou kontrolou od samého začiatku liečby čo vedie k prevencii rozvoja komplikácií diabetu. V niektorých prípadoch, ak sa ochorenie zachytilo včas, po úvodnej intenzívnej glykemickej kontrole môžu prejavy ochorenia aj úplne vymiznúť!

Najefektívnejším prístupom, ako predísť ochoreniu, je ozdravenie životného štýlu. To spočíva v racionalizácii stravovania, zvýšení fyzickej aktivity, úprave telesnej hmotnosti, odstránení zlozvykov (fajčenie) a nájdení psychickej rovnováhy. Pokiaľ sa podarí dosiahnuť všetky tieto požiadavky, riziko ochorenia sa zníži na minimum. Zatiaľ čo genetickú predispozíciu neovplyvníme, ozdravenie životného štýlu, ako aj prevenciu alebo včasnú diagnózu ochorenia má v rukách každý z nás.