Tehotenstvo a cukrovka

Pojem „gestačný“ znamená tehotenský a pojem „diabetes mellitus“ je odborný názov pre cukrovku. Jedná sa teda o tehotenskú cukrovku.

Gestačný diabetes je jednou z foriem cukrovky, ktorá  vzniká počas tehotenstva, najčastejšie na rozhraní druhej a tretej tretiny gravidity a po pôrode vo väčšine prípadov odznieva. Jednoznačnú príčinu vzniku tejto poruchy metabolizmu glukózy (metabolizmu cukrov) zatiaľ neodhalili. Porucha má spoločné rysy s diabetom 2.typu. Prítomné je normálne množstvo inzulínu v krvi, avšak počas narastania tehotenstva s postupným zvyšovaním hladín tehotenských hormónov dochádza k blokovaniu  účinnosti inzulínu – s postupom tehotenstva sa postupne sťažuje jeho schopnosť uplatnenia sa pri prechode glukózy z krvi do buniek.

Maximum produkcie placentárnych hormónov býva medzi 24. až 30. týždňom tehotenstva a vtedy sa gestačný diabetes najčastejšie objaví. Dnes vieme, že všetky tehotné ženy majú zníženú citlivosť organizmu na inzulín, avšak len časť z nich do takej miery, že majú hyperglykémiu v krvi – teda gestačný diabetes.  Gestačný diabetes  sa v našej populácii vyskytuje u 3 až 4 % všetkých tehotenstiev.

Včasné odhalenie gestačného diabetu je mimoriadne dôležité, pretože prítomnosť cukrovky počas tehotenstva zvyšuje riziko pre plod (vysoká pôrodná hmotnosť, vnútromaternicová smrť, traumatické poškodenie počas pôrodu, nezrelosť pľúc, hypoglykémia, hypokalciémia...) i pre matku (hypertenzia, infekcie, cisársky rez, cukrovka v budúcnosti). 

Ako sa dozviete, že máte gestačný diabetes?

Ošetrujúci gynekológ vás v posledných týždňoch druhej tretiny tehotenstva ( 24. až 28 gestačný týždeň) pošle na testovanie – tzv. glukózotolerančný test. Pri teste vypijete nalačno presne stanovené množstvo glukózy a odbermi krvi  sa zisťuje, či Váš organizmus dokáže do dvoch hodín zmetabolizovať (spracovať) vypitú glukózu tak, aby hladina glukózy v krvi bola v medziach normy. Pokiaľ je po dvoch hodinách hladina glukózy v krvi zvýšená: t.j. nad 7,8mmol/l -  máte gestačný diabetes.

Tento test majú absolvovať všetky tehotné ženy!

Rizikové skupiny

U niektorých budúcich mamičiek hrozí vyššie riziko vzniku tehotenskej cukrovky, a to najmä ak majú:

  • vek nad 35 rokov
  • obezitu
  • prítomnosť cukrovky u pokrvných príbuzných
  • opakované potraty v minulosti
  • pôrod dieťaťa nad 4000 gramov
  • pôrod mŕtveho plodu alebo pôrod dieťaťa s vývojovou chybou
  • vysoký krvný tlak, nevysvetlený nález cukru v moči alebo nadmerné množstvo plodovej vody počas predošlého tehotenstva

Pokiaľ máte tieto riziká, najmä ak sú viaceré, odošle Vás gynekológ ihneď na začiatku Vášho tehotenstva na glukózotolerančný test za účelom skorého zistenia gestačného diabetu. Ak bude test negatívny (neodhalí prítomnosť poruchy metabolizmu glukózy), lekár ho zopakuje na konci druhej tretiny tehotenstva, ako u všetkých ostatných tehotných žien.

Riziká tehotenskej cukrovky

Neliečený gestačný diabetes ohrozuje v prvom rade nenarodené dieťa, a to jednak z hľadiska jeho vnútromaternicového vývoja počas poslednej tretiny tehotenstva, ako aj jeho adaptáciu na nové prostredie v prvých dňoch po narodení. Preto je spolupráca budúcej mamičky s lekármi pri liečbe gestačného diabetu nevyhnutná a úspech v podobe zdravého životaschopného bábätka závisí z väčšej časti práve od matiek a ich prístupu k ochoreniu.

Na najčastejšiu otázku, či gestačný diabetes môže poškodiť vaše budúce dieťa v zmysle  malformácií a rôznych vývojových chýb, je jednoznačná odpoveď: nie!  Riziko vývojových chýb  u detí matiek s gestačným diabetom je také isté ako u ostatnej nediabetickej populácie.

Najčastejšie tehotenské komplikácie diabetu

  • Preeklampsia (tehotenstvom vyvolaný zvýšený tlak krvi)
  • Močové infekcie (rozmnoženie baktérií v moči)
  • Ketonúria (prítomnosť ketolátok v moči) - ketolátky sú kyslé látky, ktoré produkuje materský organizmus zo zásobného tuku, pokiaľ nemá dostatok živín zo stravy na tvorbu energie pre vlastný organizmus a aj rastúci organizmus dieťaťa. Ich monitorovanie je dôležité, pretože prestupujú z krvi matky cez placentu do krvi dieťaťa a ak ich je dlhodobo veľa, sú pre vývoj dieťaťa nevýhodné.

Liečba  gestačného diabetu

Diéta je  základným režimovým, ako aj liečebným opatrením. Pri gravidite sa zohľadňuje hlavne energetická potreba a individualizuje sa podľa hmotnosti pacientky. Energetická potreba v gravidite je asi 125 kJ/kg telesnej hmotnosti/deň a celková energetická potreba približne 7560 kJ/deň. Pravidelne sa sleduje  prírastok hmotnosti počas gravidity, ktorý by nemal presiahnuť 12 kg. Diéta má byť energeticky vyvážená so správnym pomerným zastúpením všetkých živín, minerálov (hlavne kalcia a železa) a vitamínov. Strava by  mala obsahovať 275 g cukrov/deň, u obéznych matiek  len  225g cukrov/deň.  Uprednostňujú sa zložené cukry, vláknina, rastlinné tuky, dostatok ovocia a zeleniny. Nezriedka sa naviac dodáva železo a vitamíny. Strava je  rozdelená do 3 hlavných jedál a 3 menších dávok (desiata, olovrant a pred spaním o 22,00 – 23,00 hod) aby sa neobjavila ketonúria v rannom moči.

Pohyb a cvičenie: Pohyb a cvičenie majú priaznivý účinok nielen na metabolizmus glukózy, ale aj na lepšie vedenie pôrodu. Najvhodnejšie druhy športov pri gravidite sú plávanie a turistika.                                           

Inzulínová liečba: Liečba inzulínom je indikovaná vtedy, ak diéta a režimové opatrenia nevedú k poklesu hodnôt glykémie nalačno pod 5,8 mmol/l a 2 hodiny po jedle pod 6,7 mmol/l .